cursorcredit
QUICKSAND

QUICKSAND

fiction-worthy wind

7 notes

няма добър изход, нито антидот.. никой не е толкова силен и ще се наложи да го приема, отстрани.

няма добър изход, нито антидот.. никой не е толкова силен и ще се наложи да го приема, отстрани.

(Source: asymptotic-silence)

158 notes

'I had a hole in the middle where the lightning went through it told my friends not to worry’, обаче ме преследва още отсега..

'I had a hole in the middle where the lightning went through it
told my friends not to worry’, обаче ме преследва още отсега..

(via booklover)